LESTABEL
 
Departement Sociaal-Agogisch Werk
-- HOGESCHOOL GENT --
Keuzelijst 3e ba sociaal werk: maatschappelijk werk
- afstudeerrichting: maatschappelijk werk
[Academiejaar 2009 - 2010]
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
DT 2J
A
B
C
D
E
 
Keuzelijst 1
 
1
     
84
3
1
- Creatief-agogisch werken
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
2
- Werken in een interculturele context
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
3
- Preventie
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
4
- Actuele methodieken in het welzijnswerk
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
5
- Mens en milieu
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
6
- Mens en arbeid
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
7
- Mens en welzijn
1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
 
Keuzelijst 2
         
84
3
1
- Actuele thema's in het sociaal werk
1
 
12.0
12.0
 
84
3
2
- Internationaal vergelijkend sociaal werk
1
 
12.0
12.0
 
84
3
3
- Kwaliteitszorg
1
 
12.0
12.0
 
84
3
4
- Thema's uit de criminologie
1
 
12.0
12.0
 
84
3
5
- Internationaal vergelijkende orthopedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
6
- Actuele thema's uit de orthopedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
7
- Actuele thema's uit de psychologie en de pedagogiek
1
 
12.0
12.0
 
84
3
8
- Studium generale
1
       
84
3
9
- Mits goedkeuring door de opleidingscommissie 1 opleidingsondopleidingsonderdeel uit de associatie
1
       
84
3
 
Keuzelijst 3
         
84
3
1
- Jeugdhulpverlening
1
 
18.0
6.0
 
84
3
2
- Ouderenzorg
1
 
18.0
6.0
 
84
3
3
- Etnisch-culturele minderheden
1
 
18.0
6.0
 
84
3
4
- Kansarmoede
1
 
18.0
6.0
 
84
3
 
Keuzelijst 4
         
84
3
1
- Justitieel werk
1
 
18.0
6.0
 
84
3
2
- Geestelijke gezondheidszorg
1
 
18.0
6.0
 
84
3
3
- Algemeen maatschappelijk werk
1
 
18.0
6.0
 
84
3
4
- Arbeidszorg en sociale tewerkstelling
1
 
18.0
6.0
 
84
3
 
Code studiejaar: SCSWKM - 99 - 03 versie : 08
         
336
12
DT = deeltijds studeren mogelijk, 1 = eerste deel, 2 = tweede deel, etc
 
[PDF-versie]