LESTABEL
 
Departement Lerarenopleiding Ledeganck
-- HOGESCHOOL GENT --
1st jaar professionele Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
lichamelijke opvoeding
[Academiejaar 2006 - 2007]
Nr.
Opleidingsonderdeel
Ref.
Sem.
A
B
C
D
E
1
Pedagogiek gemeenschappelijk
 
J
72.0
   
240
8
2
Pedagogiek specifiek
 
J
36.0
   
90
3
3
opleidingseenheid groep lichamelijke opvoeding
   
208.0
128.0
 
720
24
  - Ploegsporten
L3BC
J
66.0
18.0
 
180
6
  - Individuele sporten
L3BC
J
44.0
16.0
 
120
4
  - Esthetische en muzische vorming
L3BC
J
62.0
22.0
 
180
6
  - Vakdidactiek
L3BC
J
18.0
66.0
 
150
5
  - Anatomie
L3BC
J
18.0
6.0
 
90
3
4
Opleidingseenheid uit volgende lijst
   
92.0
40.0
 
360
12
  - Wiskunde
LWBC
J
92.0
40.0
 
360
12
  - Engels
LEBC
J
92.0
40.0
 
360
12
  - Geschiedenis
LGBC
J
92.0
40.0
 
360
12
  - Informatica
LIBC
J
92.0
40.0
 
360
12
  - Nederlands
LNBC
J
92.0
40.0
 
360
12
  - Biologie
LBBC
J
92.0
40.0
 
360
12
  - Economie
LCBC
J
92.0
40.0
 
360
12
  - Technisch-technologische opvoeding
LTBC
J
92.0
40.0
 
360
12
  - Bewegingsrecreatie
LRBC
J
92.0
40.0
 
360
12
5
Communicatievaardigheden
 
J
24.0
12.0
 
75
3
6
Taalvaardigheid
 
J
24.0
12.0
 
75
3
7
Stage specifiek
 
J
   
20.0
90
3
8
Stage gemeenschappelijk
 
J
   
60.0
120
4
 
Code studiejaar: LCSOXX - 32 - 01 versie : 03
         
1770
60
 
[PDF-versie]