LESTABEL
 
Departement Sociaal-Agogisch Werk
-- HOGESCHOOL GENT --
2de jaar professionele Bachelor in het sociaal werk
[Academiejaar 2009 - 2010]
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
A
B
C
D
E
1
Werkvelden sociaal werk
1
36.0
60.0
10.0
252
9
2
Arbeidsrecht
1
24.0
   
84
3
3
Sociale filosofie en ethiek
1
18.0
6.0
 
84
3
4
Sociaal werk: sociologische en beleidsmatige visies
2
24.0
   
84
3
5
Aspecten van de psychologie: ontwikkelingspsychologie & sociale psychologie
2
36.0
12.0
6.0
168
6
6
Sociaal zekerheidsrecht
2
24.0
   
84
3
7
Communicatie en interactie
2
24.0
24.0
 
168
6
8
Sociale economie
2
24.0
   
84
3
9
Sociaal wetenschappelijk onderzoek
2
18.0
6.0
 
84
3
10
Stage 1
1
 
12.0
304.0
420
15
11
Keuzevak 1: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit keuzelijst 1
 
18.0
6.0
6.0
84
3
12
Keuzevak 2: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit keuzelijst 2
 
24.0
   
84
3
 
Code studiejaar: SCSWKX - 00 - 02 versie : 08
       
1680
60
 
[PDF-versie]