LESTABEL
 
Departement Sociaal-Agogisch Werk
-- HOGESCHOOL GENT --
3de jaar professionele Bachelor in het sociaal werk
- afstudeerrichting: sociaal-cultureel werk
[Academiejaar 2009 - 2010]
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
A
B
C
D
E
1
Beroepsethiek
1
12.0
12.0
 
84
3
2
Management social profit
1
24.0
   
84
3
3
Theorie methodieken en methodes in sociaal cultureel werk
1
24.0
   
84
3
4
Structuur en beleid sociaal cultureel werk
1
18.0
6.0
8.0
84
3
5
Agogische vaardigheden ten behoeve van sociaal cultureel werk
1
 
24.0
16.0
84
3
6
Sociaal cultureel werk en educatie
1
6.0
18.0
12.0
84
3
7
Sociaal cultureel werk en cultuur
1
12.0
12.0
8.0
84
3
8
Sociaal cultureel werk en samenleving
1
12.0
12.0
8.0
84
3
9
Stage 2
2
   
456.0
588
21
10
Afstudeerproject
2
 
12.0
108.0
252
9
11
Keuzevak 1: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit keuzelijst 1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
12
Keuzevak 2: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit keuzelijst 2
 
12.0
12.0
 
84
3
 
Code studiejaar: SCSWKS - 00 - 03 versie : 08
       
1680
60
 
[PDF-versie]