LESTABEL
 
Departement Gezondheidszorg Vesalius
-- HOGESCHOOL GENT --
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov)
- afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
extra afstudeerrichting via avondonderwijs
[Academiejaar 2009 - 2010]
(geldig vanaf het academiejaar 2009 - 2010)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
A
B
C
D
E
1
Medisch-verpleegk. benadering van patiënten met long-, hart- en vaataandoen. - brugopleiding
1
28.0
   
150
6
2
Medisch-verpleegk. benadering van patiënten met neurolog. en locomotor. aandoen. - brugopleiding
1
18.0
   
150
6
3
Medisch-verpleegk. benadering van oncologische patiënten - brugopleiding
2
12.0
   
100
4
4
Medisch-verpleegk. benadering van pat. met urologische en nefrologische aandoen. - brugopleiding
2
12.0
   
100
4
5
Medisch-verpleegk. benadering van patiënten met gastro-enterologische aandoen. - brugopleiding
1
10.0
   
100
4
6
Kritieke Interventies VZ3 - brugopleiding
2
12.0
   
150
6
7
Capita Selecta
2
24.0
   
100
4
8
Practica
2
   
522.0
600
20
9
Wetenschappelijk onderzoek en afstudeerproject
2
5.0
 
170.0
175
7
 
Code studiejaar: GCVPKZ - 04 - 03 versie : 09
       
1625
61
 
[PDF-versie]