CAPITA SELECTA
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ann Masson
Referentie GCVPKZ03A00032
 
Trefwoorden
Orl, oftalmologie, dermatologie, plastische heelkunde

Doelstellingen
Kennismaking met de voornaamste topics en behandelingsmethoden binnen de specialismen orl, oftalmologie, dermatologie en plastische heelkunde.

Leerinhoud
O.R.L.(pathologie)
Binnen de drie deelgebieden neus-, keel-, en oorpathologie worden telkens de voornaamste pathologieën besproken, in het bijzonder het klinisch beeld en de therapie.

O.R.L. (verpleegkunde)
Verpleegkundige aandachtspunten binnen het ORL-gebied.

Oftalmologie (pathologie)
- anatomie en fysiologie van het visueel systeem
- het oog als optisch orgaan
- de brekingsafwijkingen
- pathologie van de verschillende oculaire structuren
- oculaire traumata
- oftalmologische medicatie

Oftalmologie (verpleegkunde)
Verpleegkundige aandachtspunten bij patiënten met een oftalmologische problematiek: theorie en praktijk

Dermatologie (pathologie)
- anatomie van de huid
- inleiding in het voorkomen en de behandeling van huidziekten

Dermatologie (verpleegkunde)
Verpleegkundige aandachtspunten bij dermatologische aandoeningen

Plastische heelkunde (pathologie)
Overzicht van de voornaamste plastische ingrepen.

Plastische heelkunde (verpleegkunde)
Verpleegkundige aandachtspunten bij patiënten na plastische heelkunde.

Begincompetenties
Kennis van anatomie en fysiologie.
Basiskennis van farmacotherapie.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat de aangereikte informatie te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi te verkrijgen via de cursusdienst

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 20,00 €

Studiebegeleiding
Verduidelijkingen kunnen, individueel of in groep, bekomen worden bij de lector.

Onderwijsvormen
O.R.L
Hoorcollege, beeldmateriaal en demonstratie.

Oftalmologie (pathologie)
Doceren met bordschema’s. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van dia- en videopresentatie.

Oftalmologie (verpleegkunde)
Hoorcollege en demonstratie

Dermatologie (pathologie)
Hoorcollege

Dermatologie (verpleegkunde)
Leer- en onderwijsgesprekken met audiovisuele ondersteuning

Plastische heelkunde
Hoorcollege en beeldmateriaal

Evaluatievorm
O.R.L (25%): geïntegreerd schriftelijk examen
Oftalmologie (25% waarvan 3/4 van de punten voor pathologie en 1/4 voor verpleegkunde): schriftelijk examen
Dermatologie pathologie + verpleegkunde (25%): schriftelijk examen
Plastische heelkunde (25%): geïntegreerd schriftelijk examen

Studenten die op een deel van het opleidingsonderdeel minstens 10 op 20 behalen in 1ste zittijd, zijn niet verplicht hierover opnieuw examen af te leggen in 2de zittijd.

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Dr. Poelman
Dr. Platevoet
P. Vanleerberghe
A. Masson
L. Van Acker