LESTABEL
 
Departement Sociaal-Agogisch Werk
-- HOGESCHOOL GENT --
3de jaar professionele Bachelor in het sociaal werk
- afstudeerrichting: maatschappelijk werk
[Academiejaar 2009 - 2010]
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
A
B
C
D
E
1
Beroepsethiek
1
12.0
12.0
 
84
3
2
Management social profit
1
24.0
   
84
3
3
Perspectieven op maatschappelijk werk
1
36.0
60.0
12.0
252
9
4
Gespreksmodellen ten behoeve van maatschappelijk werk
1
12.0
12.0
 
84
3
5
Stage 2
2
   
456.0
588
21
6
Afstudeerproject
2
 
12.0
108.0
252
9
7
Keuzevak 1: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit keuzelijst 1
 
12.0
12.0
6.0
84
3
8
Keuzevak 2: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit keuzelijst 2
 
12.0
12.0
 
84
3
9
Keuzevak 3: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit keuzelijst 3
 
18.0
6.0
 
84
3
10
Keuzevak 4: 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit keuzelijst 4
 
18.0
6.0
 
84
3
 
Code studiejaar: SCSWKM - 00 - 03 versie : 08
       
1680
60
 
[PDF-versie]