LESTABEL
 
Departement Lerarenopleiding Ledeganck
-- HOGESCHOOL GENT --
3de jaar professionele Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
eenjarig SOV-programma vr bachelor in het onderwijs: lager
[Academiejaar 2006 - 2007]
(geldig vanaf het academiejaar 2006 - 2007)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
A
B
C
D
E
1
Pedagogiek gemeenschappelijk
J
72.0
   
240
8
2
Pedagogiek
J
78.0
60.0
 
360
12
3
Wiskundige initiatie/wereldoriëntatie
 
72.0
   
270
9
4
Muzische vorming: muzikale opvoeding
J
46.0
   
120
4
5
Muzische vorming: plastische opvoeding
J
46.0
   
120
4
6
Lichamelijke opvoeding
J
40.0
   
120
4
7
Nederlands
J
49.0
20.0
 
210
7
8
Stage specifiek
J
   
168.0
390
13
 
Code studiejaar: LCKLEI - 02 - 03 versie : 01
       
1830
61
 
[PDF-versie]