LESTABEL
 
Departement Lerarenopleiding Ledeganck
-- HOGESCHOOL GENT --
3de jaar professionele Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
[Academiejaar 2006 - 2007]
(geldig vanaf het academiejaar 2006 - 2007)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
A
B
C
D
E
1
Pedagogiek gemeenschappelijk
J
28.0
   
90
3
2
Pedagogiek specifiek
J
84.0
   
240
8
3
Nederlands
J
24.0
   
90
3
4
Wiskundige initiatie / wereldoriëntatie
 
30.0
   
120
4
5
Muzische vorming : muzikale opvoeding
J
24.0
   
90
3
6
Muzische vorming : plastische opvoeding
J
24.0
   
90
3
7
Lichamelijke opvoeding
J
24.0
   
90
3
8
Eindwerk
     
16.0
210
7
9
Communicatieve vaardigheden
J
37.0
   
90
3
10
Stage specifiek
J
   
168.0
390
13
11
Stage gemeenschappelijk
     
105.0
210
7
12
Cultureel/filosofische benadering
J
 
10.0
 
90
3
 
Code studiejaar: LCKLEI - 00 - 03 versie : 01
       
1800
60
 
[PDF-versie]