LESTABEL
 
Departement Industriële Wetenschappen BME-CTL
-- HOGESCHOOL GENT --
3de jaar Bachelor in de textieltechnologie
[Academiejaar 2004 - 2005]
(geldig vanaf het academiejaar 2006 - 2007)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
DT 2J
A
B
C
D
E
1
Pneumatica en Industriële Hydraulica
 
1
24.0
36.0
 
170
6
2
Industriële Technieken
 
1
48.0
24.0
 
170
6
3
Macromoleculaire Chemie
 
1
24.0
12.0
 
75
3
4
Textielchemie, Kleurstoffen en Kleurmeting
 
1
36.0
24.0
 
170
6
5
Vezelkennis
 
1
48.0
24.0
 
225
9
6
Elektrische en Elektronische Aandrijftechnieken
 
1
24.0
36.0
 
170
6
7
Veredeling I
 
1
48.0
48.0
 
170
6
8
Productietechnieken I
 
1
60.0
48.0
 
250
9
9
Vak gegeven binnen de associatie mits goedkeuring door OC of Studium Generale
 
1
24.0
   
75
3
  - Studium Generale ( voor 3e jaar )    
10.0
 
65.0
75
3
  - Vak gegeven binnen de associatie mits goedkeuring door OC    
24.0
   
75
3
10
Vakoverschrijdend Eindproject
 
1
   
168.0
175
6
 
Code studiejaar: IBIWTE - 00 - 03 versie : 01
         
1650
60
DT = deeltijds studeren mogelijk, 1 = eerste deel, 2 = tweede deel, etc
 
[PDF-versie]