STUDIUM GENERALE ( VOOR 3E JAAR )
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de bouwkunde
Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de bouwkunde
Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de bouwkunde
3de jaar Bachelor in de chemie
3de jaar Bachelor in de elektronica - ICT
3de jaar Bachelor in de informatica
Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de elektromechanica
Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de elektromechanica
Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de elektromechanica
3de jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWBO03K00003