VAK GEGEVEN BINNEN DE ASSOCIATIE MITS GOEDKEURING DOOR OC
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWTE03K00001