Departement Lerarenopleiding Ledeganck
 
Studieaanbod Vestiging Gent - Academiejaar 2006-2007

  • Voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs   - Bachelor in het buitengewoon onderwijs

            1ste jaar
            2de jaar

LEGENDE
Afstudeerrichtingen zijn aangeduid met een ,
de diplomanaam is aangeduid in het groen