LESTABEL
 
Departement Lerarenopleiding Ledeganck
-- HOGESCHOOL GENT --
2de jaar bachelor na bachelor - buitengewoon onderwijs
[Academiejaar 2006 - 2007]
(geldig vanaf het academiejaar 2007 - 2008)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
A
B
C
D
E
1
Diagnosticerend en remediërend werken
 
44.0
24.0
8.0
450
15
2
Good practice/ (ortho)-didactisch handelen
 
10.0
20.0
10.0
300
10
3
Ons eigen werkterrein als cas: deel B
   
10.0
10.0
150
5
 
Code studiejaar: LOBUIO - 00 - 02 versie : 01
       
900
30
 
[PDF-versie]