Departement Sociaal-Agogisch Werk
 
Studieaanbod Vestiging Schoonmeersen - Academiejaar 2009-2010

  • Sociaal-agogisch Werk   - Attest Navorming: Improvisatie als werkvorm voor begeleiders en hun groepen

            1ste jaar

LEGENDE
Afstudeerrichtingen zijn aangeduid met een ,
de diplomanaam is aangeduid in het groen