Departement Sociaal-Agogisch Werk
 
Studieaanbod Vestiging Schoonmeersen - Academiejaar 2009-2010

  • Omgaan met kinderen en jongeren met psychische problematiek   - Postgraduaat omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek

            deeltijds programma in 2 jaar

LEGENDE
Afstudeerrichtingen zijn aangeduid met een ,
de diplomanaam is aangeduid in het groen