HULPVRAAG EN HULPVERLENER
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Navorming Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Hoorcollege [A] 38.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 51.0
Totale studietijd [D] 210.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Chris Van Dam
Referentie SYKJPP01A00009
 
Trefwoorden


Doelstellingen
Bewust omgaan met gevoelens van overdracht en tegenoverdracht in je eigen werkcontext. Een aantal aspecten herkennen van het eigen functioneren die invloed hebben op het omgaan met de kinderen en jongeren met een psychische problematiek. Ziektebeelden herkennen op basis van theoretische kaders. Op een correcte manier de invloed van de context waarmee je als hulpverlener geconfronteerd wordt inschatten en hiermee rekening houden. Het eigen leerproces sturen en in kaart brengen, en de verworven competenties kunnen bewijzen. Het resultaat en de verworven competenties presenteren.

Leerinhoud
Studiedag : psychoanalyse. Visie-ontwikkeling met betrekking tot agressie. Omgaan met kritieke situaties. Ziektebeelden. Juridische aspecten. Overdracht en tegenoverdracht. Je rol als hulpverlener in een complexe context.

Begincompetenties
Minimum bachelorniveau. We denken hierbij in eerste instantie aan afgestudeerden uit volgende opleidingen : gegradueerden in de orthopedagogie, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen,... Tewerkgesteld in de jeugdwelzijnssector (bijzondere jeugdzorg, kinder- en jeugdpscyhiatrie,..) of onderwijs, ofwel bereid zijn om ervaring op te doen bij deze doelgroep.

Eindcompetenties
2. Handelen vanuit een visie 4.Een therapeutische relatie hanteren, met oog voor de impact van de context van de cliënt, van het eigen zelfbeeld, de eigen levensgeschiedenis en overdracht en rekening houdend met het juridisch kader. 6. Als lid van de organisatie participeren in het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, het economisch aanwenden van infrastructuur en het stimuleren van een positieve beeldvorming naar de buitenwereld 7.Aan de hand van een presentatie van verzamelde bewijsstukken in de portfolio getuigen van de in de opleiding verworven competenties

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Een aantal copies i.v.m. de besproken lesthema's worden ter beschikking gesteld van de cursisten.

Studiekosten
250 euro voor dit opleidingsonderdeel. Een deel van dit inschrijvingsgeld kan betaald worden met opleidingscheques.

Studiebegeleiding
Begeleiding bij het uitwerken van de portfolio. Cursisten kunnen vragen stellen tijdens de lessen, eigen praktijksituaties bespreekbaar stellen.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek, lezingen en getuigenissen van gastsprekers. Bespreking van casussen.

Evaluatievorm
Persoonlijke verwerking van de aangeboden lesinhouden in reflectieve teksten of uitdieping in de praktijk. Actieve participatie (aanbrengen van casus, zelfreflectie, vooropstellen van persoonlijke groeidoelen,...) tijdens de lessen.

OP-leden
Peter Wallegehm, Chris Van Dam e.a.