VISIE EN WERKVELD
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Navorming Omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
Hoorcollege [A] 48.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 6.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Chris Van Dam
Referentie SYKJPP01A00007
 
Trefwoorden


Doelstellingen
Visie-ontwikkeling : psychoanalyse, systeemtheorie - Psychoanalytische benadering toepassen op een kind of jongere met een psychische problematiek - Systeemtheoretisch denkkader toepassen op een kind of jongere met een psychische problematiek - Het belang van de invloed van de omgeving op een kind of jongere met een psychische problematiek herkennen. Werkveldverkenning en actuele tendensen - De actuele tendensen in het werkveld, die relevant zijn voor het omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek kunnen schetsen - Een aantal nieuwe inzichten en nieuwe visies, die men aangereikt krijgt tijdens deze studiedagen, kunnen toepassen in het werkveld.

Leerinhoud
Jouw profiel, jezelf en de opvoeder/begeleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie Bespreken en inoefenen van bepaalde methoden : Automutilatie : verklaringsmodellen, mogelijke functies, behandeling en aanpak. Ziektebeelden. Specifieke taken van groepsleiding in de kinderpsychiatrie

Begincompetenties
Minimum bachelorniveau We denken hierbij in eerste instantie aan afgestudeerden uit volgende opleidingen: gegradueerden in de orthopedagogie, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen,...Tewerkgesteld in de jeugdwelzijnssector (bijzondere jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie,…) of onderwijs

Eindcompetenties
2. Handelen vanuit een visie 3. Kritisch reflecteren met betrekking tot het eigen functioneren als hulpverlener in de context van een organisatie 6. Als lid van de organisatie participeren in het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, het economisch aanwenden van infrastructuur en het stimuleren van een positieve beeldvorming naar de buitenwereld

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Een aantal copies i.v.m. de besproken lesthema's worden ter beschikking gesteld van de cursisten.

Studiekosten
400 euro voor dit opleidingsonderdeel. Een deel van dit inschrijvingsgeld kan betaald worden met opleidingscheques.

Studiebegeleiding
Begeleiding bij het uitwerken van de portfolio. Cursisten kunnen vragen stellen tijdens de lessen, eigen praktijksituaties bespreekbaar stellen.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek, bezoek aan het werkveld, lezing en getuigenis van een gastspreker.

Evaluatievorm
- Persoonlijke verwerking van de aangeboden lesinhouden in reflectieve teksten of uitdieping in de praktijk - Actieve participatie (aanbrengen van cases, zelfreflectie, vooropstellen van persoonlijke groeidoelen,…) tijdens de lessen.

OP-leden
Peter Walleghem, Agnes Biltris, Chris Van Dam