LACANIAANSE CONCEPTEN, LEZINGEN EN INTERVISIE
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Psychoanalytisch georiŽnteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
Navorming Psychoanalytisch georiŽnteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
Hoorcollege [A] 16.0
Werkcollege [B] 16.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 8.0
Totale studietijd [D] 90.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Walleghem
Referentie SYGWJV01A00011
 
Trefwoorden
Psychoanalyse in lacaniaans perspectief

Doelstellingen
De module betreft een theoretische en klinische inleiding op het lacaniaanse psychoanalytische gedachtengoed. De deelnemers zullen merken dat dit lacaniaanse gedachtengoed heel wat houvast kan bieden in hun dagelijks werk met kinderen, jongeren en volswassenen.

Leerinhoud
1. Lezingencyclus met gastsprekers rond psychoanalytische themata met aansluitend een discussieforum in aanwezigheid van de gastspreker. 2. Intervisie rond een klinische casus uit het eigen werkveld.

Begincompetenties
De begincompetenties vertalen zich in een professioneel bachelordiploma in de humane wetenschappen. Geen psychoanalytische voorkennis vereist.

Eindcompetenties
-De studenten bespreken aan de hand van het discussieforum en de intervisie hun eigen functioneren binnen het lacaniaans gedachtengoed. -De studenten construeren vanuit een psychoanalytisch perspectief een geschreven casestudie uit het eigen werkveld -De studenten reflecteren kritisch over de besproken case naar aanleiding van de gestelde vragen -De studenten komen tot een kritische zelfreflectie met betrekking tot het eigen psychoanalytisch handelen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Tekstbundel rond de door de gastspreker aangebrachte themata.

Studiekosten
Kosten zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld

Studiebegeleiding
Permanente feedback en uitwisseling van gedachten mogelijk met de betrokken lesgevers en gastsprekers

Onderwijsvormen
1. Lezing rond een lacaniaans georiënteerd psychoanalytisch thema door een gastspreker met aansluitend een discussieforum. 2. Tijdens de intervisie wordt er onder supervisie van de lesgevers interactief gewerkt rond de aangebrachte klinische casestudie.

Evaluatievorm
De module wordt geëvalueerd op 20 punten, als volgt verdeeld: 1. Lezingencyclus + discussieforum - 10 punten -actieve participatie tijdens de lezingen -ad hoc in vraag stellen van de aangebrachte psychoanalytische inzichten door de confrontatie met verschilende psychoanalytische referentiekaders afhankelijk van de gastsprekers. 2. Intervisie -constructie vanuit een psychoanalytisch perspectief van een geschreven casestudie uit het eigen werkveld -presentatie van de casestudie -kritisch reflecteren over de besproken case naar aanleiding van de gestelde vragen -kritische zelfreflectie met betrekking tot het eigen psychoanalytisch handelen

OP-leden
Peter Walleghem