FREUDIAANSE CONCEPTEN, CARTEL EN STAGE, STUDIEDAG
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Psychoanalytisch georiŽnteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
Hoorcollege [A] 8.0
Werkcollege [B] 4.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 72.0
Totale studietijd [D] 180.0
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Walleghem
Referentie SYGWJV01A00009
 
Trefwoorden
Psychoanalyse in freudiaans perspectief

Doelstellingen
De module betreft een inleiding op de theoretische en klinische fundamenten van de psychoanalyse in freudiaans perspectief. De deelnemers zullen merken dat kennis van deze fundamenten heel wat houvast kan bieden in hun dagdagelijkse klinische werk met kinderen, jongeren en volwassenen.

Leerinhoud
Leerinhoud bestaat uit:
1. Studiedag rond een psychoanalytisch thema
2. Cartel + intercartelnamiddag met Octaviaanse discussie
3. Stage
4. Dossierportfolio

Begincompetenties
De begincompetenties vertalen zich in een professioneel bachelordiploma in de humane wetenschappen. Geen psychoanalytische voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Studenten:
- Herkennen theoretische basisinzichten in het praktijkveld
- Formuleren uit de praktijkervaring relevante observaties en reflecties in het kader van een psychoanalytische freudiaanse benadering
- Verzamelen en ordenen klinisch relevante informatie vanuit freudiaans psychoanalytisch perspectief
- Passen de psychoanalytische theorie toe in observatie en rapportering
- Ondersteunen praktisch handelen vanuit het psychoanalytische denkkader

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Boek voor de cartelwerking

Studiekosten
Kosten zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
Boek voor cartelwerking: +/- 30 euro niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Studiebegeleiding
Permanente feedback en uitwisseling van gedachten mogelijk met de betrokken lesgevers en medestudenten.

Onderwijsvormen
-Lezingen studiedag
-Cartelwerking + Intercartelnamiddag met Octaviaanse discussie
-Stage
-Portfolio

Evaluatievorm
1. Studiedag: 10 punten
- deelname studiedag
- schriftelijke kritische reflectie over de studiedag
2. Cartel + Intercartelnamiddag met octaviaanse discussie: 30 punten
- actieve participatie aan de cartelwerking
- schriftelijke voorbereiding met de 5 kritische psychoanalytisch georiënteerde vragen voor de Octaviaanse discussie op de intercarteldag
- actieve participatie aan de intercartelnamiddag
3. Stage (observeren, rapporteren en kaderen vanuit de psychoanalytische theorie): 50 punten
- 8 schriftelijke weekreflecties (= observatie of interventie op de werkvloer vanuit een psychoanalytisch denkkader)
- verzamelen en ordenen van klinisch relevante informatie vanuit psychoanalytisch perspectief
- toepassen van psychoanalytische theorie in observatie en rapportering
4. Portfolio (dossierportfolio): 10 punten
- minimale bewijsstukken
- portfoliopresentatie

OP-leden
Peter Walleghem
Karin Temmerman