SOCIALE EN MENSWETENSCHAPPEN II
 
Wordt gegeven in Postgraduaat verpleegkunde gespecialiseerd als operatie-assistent en als instrumentist
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 3.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 40.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie GYOPAI01A00010