SOCIALE- EN MENSWETENSCHAPPEN II
 
Wordt gegeven in Postgraduaat verpleegkunde gespecialiseerd in de anesthesie
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 3.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 35.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie GYANES01A00009