VERPLEEGKUNDIGE WETENSCHAPPEN
 
Wordt gegeven in Postgraduaat verpleegkunde gespecialiseerd in de anesthesie
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 11.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie GYANES01A00003