ZIEKENHUISHYGIňNE
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne-Marie Van Den Abeele
Referentie GOZORG01A00009
 
Trefwoorden
Volksgezondheid, epidemiologie, infecties, microbiologie, bacteriologie, virologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel vormt een belangrijke peiler binnen de algemene opleiding en vorming van een bachelor in het zorgmanagement waarbij ingegaan wordt op de verantwoordelijkheid van elke leidinggevende inzake hygiëne in het algemeen en ziekenhuishygiëne in het bijzonder.

Leerinhoud
Snelcursus betreffende de belangrijkste (nosocomiale) micro-organismen, surveillancemethoden
Richtlijnen betreffende de belangrijkste nosocomiale infecties : postoperatieve wondinfecties
Kathetergerelateerde sepsis
MRSA
Pneumonie
Urineweginfecties
Standaardvoorzorgsmaatregelen
Isolatiemaatregelen


Begincompetenties
Bachelor in de verpleegkunde

Eindcompetenties
De student heeft inzicht in de dagelijkse werking van een team ziekenhuishygiëne
Hij / zij bezit de basisprincipes rond ziekenhuishygiëne, zodat hij / zij begrijpt wat er bij de verzorging van patiënten kan misgaan op vlak van ziekenhuisinfecties en hoe men preventief kan te werk gaan


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
Doceermethode
Dialectische methode : leergesprek
PowerPoint-presentatie
Groepswerk

Evaluatievorm
Mondeling examen
Paper over een praktijkgericht onderwerp uit de eigen werksituatie
Voorstelling adhv een powerpointpresentatie (klassikaal, individueel of in groepjes)

OP-leden
Anne-Marie Vanden Abeele
John Rijkaert