LEIDING GEVEN
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor zorgmanagement
Hoorcollege [A] 36.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 225.0
Studiepunten [E] 9
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Denis Goeminne
Referentie GOZORG01A00003
 
Trefwoorden
Arbeidssociologie – bedrijfssociologie – sociale veranderingen – bedrijfspsychologie – ziekenhuiswetenschappen-en-beheer

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een bachelor in het zorgmanagement, zowel in het verwerven van kennis en inzicht als naar de mogelijkheden in het verder uitstippelen van de studie.
Het verhoudt zich tot andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als vertikaal.

Leerinhoud
Historische ontwikkeling in de arbeids- en organisatiepsychologie
Werk en taak van de hoofdverpleegkundige
Het individu
De groep
Organisatie
Groepswerken


Begincompetenties
Bachelor in de gezondheidszorg

Eindcompetenties
De student kan zichzelf leiden wat betreft
- globaal functioneren
- eigen presteren
- eigen leren
- eigen welbevinden
- samenwerken
De student kan de zorg opnemen voor de individuele medewerker wat betreft
- begeleiden van individueel presteren
- begeleiden van individueel leren
- begeleiden van individueel welbevinden
De student is in staat een team te leiden wat betreft
- globaal functioneren
- globaal presteren
- globaal leren
- globaal welbevinden
De student bezit de vaardigheid de afdeling als geheel te leiden wat betreft
- coördinatie en overkoepelend management
- primaire en secundaire processen
- kwaliteitsbeleid
- financieel beleid
- marketingbeleid


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Eigen syllabus

Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Contactmomenten
E-mail lesverslagen
Klassegesprekken
Regelmatige terug – en vooruitblik


Onderwijsvormen
Doceermethode
Dialectische methode: leergesprek
Groepswerk – rollenspel - spelvormen
Individuele opdrachten - Zelfstudie
Supervisie - Intervisie
Internet
Balint methode – Incident methode – Raguse methode
Demonstratie


Evaluatievorm
Schriftelijk examen (multiple choice) en mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (70 %)
Presentatie groepswerk met peer-assessment (30 %)

Wanneer een student voor een “deelbeoordeling” minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste zittijd dient hij voor het desbetreffende “deel” van het opleidingsonderdeel geen examen meer af te leggen in de tweede zittijd.

Tweede zittijd is mogelijk.


OP-leden
Denis Goeminne