VERPLEEGKUNDIGE WETENSCHAPPEN I
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 39.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marcus Jonckers
Referentie GOINZO01A00014
 
Trefwoorden
Iweto-code: b007 Spoedgevallenzorg, orthopedie, traumatologie, cardiologie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel biedt de noodzakelijke vorming in het verwerven van de algemene, de algemene beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding. Een doorgedreven kennis en training zijn essentieel in het belang van de zorgvrager op kritieke diensten. Dit opleidingsonderdeel verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.

Leerinhoud
Medische spoedgevallen in het algemeen:
Keten van dringende geneeskundige hulpverlening
Basic life support
Advanced life support
Immobilisatie technieken
De drenkeling
Hypothermie / Hyperthermie
Verschillende wondtypes en behandeling
Profylaxie
Specifieke apparatuur op spoed.
Til- en transporttechnieken préhospitaal:
Bevrijding van een slachtoffer, stroomdiagrammen, verschillende technieken
Oefenen van verschillende situaties aan de hand van een rollenspel
Transport naar het ziekenhuis
Verplaatsen van een slachtoffer en vervoeren van een slachtoffer
Verbedden van een patiënt voor onderzoek
Transport intramuraal - interhospitaal
Mogelijke letsels die kunnen optreden tijdens transport van een slachtoffer
Cardiovasculaire verpleegkunde:
Algemene verpleging bij cardiologische pathologieën
Verpleegkundige taak bij cardiologische onderzoeken op IZ en Spoed
Verpleegkundige taak bij ritme – en geleidingsstoornissen normaal ECG en Vetocardiogram + oefeningen
Verpleegkundige taak bij acuut myocardinfarct

Verpleegkundige taak bij de beademde patiënten
Verpleegkundige taak bij specifieke onderzoeken op spoed en IZ


Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Eindcompetenties
Medische spoedgevallen in het algemeen:
De student heeft inzicht en kennis van verpleegtechnische handelingen binnen de dringende medische hulpverlening.
De student kan zijn verantwoordelijkheid opnemen tot integratie van de hulpverlening bij alle patiënten in acute noodsituaties die spoedgevallenzorg vereisen binnen het domein van de dringende geneeskundige hulpverlening (prehospitaal en hospitaal)
. Til- en transporttechnieken:
De student heeft inzicht en kennis voor het immobiliseren, positioneren, optillen en vervoeren van patiënten, rekening houdend met de veiligheid van de patiënt en de hulpverlener en rekening houdend met het stroomdiagram v.e. trauma–indicatie.

Cardiovasculaire verpleegkunde:
De student kan klinische symptomen en cardiologische klachten herkennen van de kritieke zorgvrager.
Hij is in staat gerichte informatie door te geven en voorschriften uit te voeren bij kritische situaties.
Algemene competentie:
het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus Multimedia

Studiekosten
Kostprijs syllabus ongeveer 5€

Studiebegeleiding
Studievoortganggesprekken

Onderwijsvormen
Hoorcolleges Reflecties naar het werkveld

Evaluatievorm
Medische spoedgevallen in het algemeen: mondeling examen 50%
Til en transporttechnieken: mondeling examen 20%
Cardiovasculaire verpleegkunde: schriftelijk examen 30%
Voor de vakken waarvoor minimum 10/20 werd behaald is 2e zittijd niet verplicht.

OP-leden
Medische spoedgevallen in het algemeen:
praktijklectoren: M. Jonckers / D. D'hooge / J. Van Brantegem/ I. Tavernier
Til- en transporttechnieken:
praktijklectoren: J. Van Brantegem / M. Jonckers
Cardiovasculaire verpleegkunde:
praktijklector J. Foubert