TRAUMATA EN ANDERE AGRESSIES
 
Wordt gegeven in Bachelor na Bachelor intensieve zorgen en spoedgevallenzorg
Hoorcollege [A] 32.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lode Blondeel
Referentie GOINZO01A00005
 
Trefwoorden
Breuken, thoracaaltrauma, abdominaaltrauma, shock, zenuwbanen, hersenen, ruggemerg, ventrikels

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel biedt de noodzakelijke vorming voor het verwerven van de algemene, de beroepsgerichte en de beroepsspecifieke competenties en de kwalificaties binnen deze opleiding. Een doorgedreven kennis en training zijn essentieel in het belang van de zorgvrager op kritieke diensten.
Dit opleidingsonderdeel verhoudt zich tot alle andere opleidingsonderdelen zowel horizontaal als verticaal.

Leerinhoud
Neurologische- en neurochirurgische verpleegkunde
Herhaling van de anatomie en de fysiologie van de hersenen
Neuromanagement
Gebruik van de comaschaal
Neurotrauma:
        op spoedgevallenzorg
        op intensieve zorg
        Verpleging van patiënten met schedeltrauma op IZ en Spoed
Hydrocephalie
Verpleegkundige taak op spoed en IZ bij vaststelling van klinische dood
Cerebrale aandoeningen:
        algemene patho-fysiologie
        hersenbloedingen
        aneurysma
        hersentumor

Verpleegkundige taak bij specifieke onderzoeken op spoed en IZ
Traumatologie
Traumabeleid
Circulatieshock bij trauma
Thoraxtrauma
Abdominaal trauma
Trauma van de extremiteiten
Cranio – cerebraal trauma
Traumatologie van de wervelzuil
Capita selecta
Gynecologische urgenties
Psychiatrische urgenties
Andere onderwerpen naar keuze
Radiologische interventies op spoed
Cultuurverschil tussen radiologie en spoedopname
Terminologie
Röntgenapparatuur
Voorbereiden van de patiënt
Begeleiden van de patiënt op de radiologie
Bespreken van het rx thorax, RX abdomen, RX bot, CT hersenen

Begincompetenties
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Eindcompetenties
Neurologische- en neurochirurgische verpleegkunde
De student heeft inzicht door de kennis van de anatomie en de fysiologie van de schedel.
Hij heeft kennis in de mogelijke processen, comaclassificatie en kan de neurologische situaties inschatten.
De student heeft inzicht in de observatie en behandeling van neurotrauma patiënten
Traumatologie:
De student beschikt over de nodige kennis om zelfstandig de prioritaire hulpverlening te bieden aan een zwaargewonde zorgvrager préhospitaal en gedurende de eerste 15 min. op spoedgevallenzorg.
De bijgebrachte kennis laat de cursist toe een check-up te doen, alsook een leidende rol te vervullen wanneer hij / zij werkt met ambulanciers.
De student heeft inzicht in de prioriteiten bij de multidisciplinaire opvang van zwaar gekwetsten gedurende het eerste uur.
Capita selecta:
Zij/hij heeft de nodige inhoudelijke kennis bij heel specifieke aspecten van de kritieke diensten
Radiologische interventies op spoed:
De student bezit de kennis van de urgente radiologische interventies en is in staat deze te coördineren en in te staan voor het transport van de zorgvrager.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus
Bord en transparanten
Videomateriaal
Multimedia

Studiekosten
Kostprijs syllabus

Studiebegeleiding
Studievoortganggesprekken
Via e-mail met de lesgever

Onderwijsvormen
Leergesprek
Reflecties naar het werkveld
Casussen
Capita selecta: gastsprekers

Evaluatievorm
traumatologie 30%,
neurologische - en neurochirurgische verpleegkunde
50%
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
Capita selecta: geen
Radiologische interventies op spoed: 20% schriftelijk examen
Indien de student geslaagd is voor een vak maar niet voor het opleidingsonderdeel moet hij/zij het betreffende vak niet opnieuw afleggen in tweede zittijd

OP-leden
Neurologische- en neurochirurgische verpleegkunde: lector A. Houtman
Traumatologie: lector Dr. L. Blondeel
Capita selecta: praktijklector I. Tavernier
Radiologische interventies op spoed: praktijklector: J. Van Brantegem