WETENSCHAPPEN (2) - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 18.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cabooter
Referentie GCVPKZ03A00019
 
Trefwoorden


Doelstellingen
Biochemie en biofysica vormt een basis voor het goed begrijpen van fysiologische processen bepaalde ziektebeelden en de laboratoriumdiagnostiek.
Genetica brengt de basis aan voor het begrijpen van erfelijke kenmerken en genetische ziekten.

Leerinhoud
Biochemie, biofysica
- Introductie Chemie en biochemie
- pH en buffers
- Biomoleculen
- Bouw celmembraan, transport en signalisatie
- Bioenergetica en enzymen
- Metabolisme
- Klinische biochemie

Genetica
- Eiwitsynthese
- Genetisch materiaal
- Erfelijke ziekten
- Kloneren

Begincompetenties
minorkennis van de algemene en organische chemie

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke eindcompetenties
De student is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys)functioneren.
Deelcompetentie: heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

Algemene competenties:
De student is in staat aangereikte informatie te verwerken.
Gedragsindicatoren: is in staat informatie te reproduceren; is in staat informatie in eigen woorden weer te geven; kan hoofd- en bijzaken onderscheiden; kan zelfstandig verbanden leggen tussen verschillende kennisgebieden

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Biochemie & Biofysica.
Syllabus en werkdocumenten
Power point aangevuld met nota’s door de studenten tijdens de hoorcolleges
Schoolbord, videomateriaal
Boeken:
-Koolman, J. en Röhm, K.H., Atlas van de Biochemie, Sesam, HB uitgevers, ISBN: 9789055744435
-Smet, F. en Lambers, P., Biochemie
-Schuit, F.C., Medische biochemie, Bohn Stafleu Van Loghem, 2000, ISBN 90313030205
-Lieberman, M, Marks, A., Smith, C., Essentials of medical biochemistry, Lippincott Williams and Wilkins, 2007, ISBN0781793408
Alle boeken zijn beschikbaar en ter inzage in de bibliotheek.

Genetica
Syllabus en werkdocumenten
animaties
Power point aangevuld met nota’s door de studenten tijdens de hoorcolleges
toegepaste oefeningen


Studiekosten


Studiebegeleiding
monitoraat op afspraak.

Onderwijsvormen
Biochemie, biofysica:
Verschillende interactieve hoorcolleges met presentaties die via dokeos beschikbaar zijn afgewisseld met vraaggesprekken.

Genetica
Verschillende interactieve hoorcolleges met presentaties en animaties die via dokeos beschikbaar zijn afgewisseld met vraaggesprekken,zelfstudie, autonome activiteiten, oefeningen, optionele leerpaden

Evaluatievorm
Biochemie, biofysica (50%):
Schriftelijk examen. De vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, juist of fout vragen, invuloefeningen.

Genetica (50%)
Schriftelijk examen. De vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, vragen met GIS correctie, invuloefeningen.
Voortgangstoets

Zittijdoverdracht wordt gegeven voor zowel biochemie als genetica indien voor het vak 10/20 wordt behaald.
ART8.2 DOER is eveneens van toepassing

OP-leden
Lic. Liesbet Cabooter (biochemie en biofysica)
dr. Sc. Stefan Vermeulen (genetica)