MEDISCH-VERPLEEGKUNDIGE BENADERING VAN PATIňNTEN MET GASTRO-ENTEROLOGISCHE AANDOENINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Gerda Verbeke
Referentie GCVPKZ03A00014
 
Trefwoorden
gastro-enterologie, abdominale chirurgie, verpleegkunde

Doelstellingen
Kennismaking met de voornaamste topics binnen de gespecialiseerde pathologieën en behandelingsmethoden eigen aan het werkveld van de ziekenhuisverpleegkundige.

Leerinhoud
Pathologie en verpleegkundige aspecten van de meest voorkomende aandoeningen en ingrepen ter hoogte van de digestieve tractus.

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dys)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat de aangereikte informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi

Studiekosten
20.0 EUR

Studiebegeleiding
Verduidelijkingen en/ of extra oefeningen kunnen, individueel of in groep, bekomen worden bij de lector

Onderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken
Videomateriaal
Casuïstiek
Power-point

Evaluatievorm
Pathologie (50%):
schriftelijk examen met open en gesloten vragen

Verpleegkunde (50%):
schriftelijk examen met open en gesloten vragen

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Dr. Halet
G. Verbeke
B. Vlaeminck