MEDISCH-VERPLEEGKUNDIGE BENADERING VAN PATIňNTEN MET LONG-, HART- EN VAATAANDOENINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 46.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Van Acker
Referentie GCVPKZ03A00012
 
Trefwoorden
pneumologie, cardiologie, thoracovasculaire chirurgie, cardiochirurgie, verpleegkunde

Doelstellingen
Kennismaking met de voornaamste topics binnen de gespecialiseerde pathologieën en behandelingsmethoden.

Leerinhoud
Pathologie en verpleegkundige aspecten van de meest voorkomende pulmonaire en cardiovasculaire aandoeningen en ingrepen ter hoogte van thorax, hart en vaten.

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat de aangereikte informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 20,00 €

Studiebegeleiding
Verduidelijkingen en/of extra oefeningen kunnen, individueel of in groep, bekomen worden bij de lector.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges
PowerPoint
Videomateriaal
Casuïstiek

Evaluatievorm
Cardiologie (40%): schriftelijk examen
Thoracale, vasculaire chirurgie (40%) : mondeling examen
Pneumologie (20%): schriftelijk examen

Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Dr. Vermeire
G. Verbeke
L. Van Acker
E. Verstraete