MEDISCH-VERPLEEGKUNDIGE BENADERING VAN PATIňNTEN MET UROLOGISCHE EN NEFROLOGISCHE AANDOENINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Verstraete
Referentie GCVPKZ03A00004
 
Trefwoorden
Urologie, nefrologie, en verpleegkunde

Doelstellingen
Kennismaking met de voornaamste topics binnen de gespecialiseerde pathologieën en behandelingsmethoden eigen aan het werkveld van de ziekenhuisverpleegkundige.

Leerinhoud
Urologie pathologie
- Het klinisch en technisch onderzoek van de nierpatiënt
- Urolithiase
- Tumoren van de nier
- Blaaspathologie
- Prostaatpathologie
- Aandoeningen van de uitwendige mannelijke geslachtsorganen

Urologie verpleegkunde
- Bepaling
- Enkele urologische aandoeningen
- Symptomatologie in de urologie
- Drainages in de urologie
- Chirurgisch aangebrachte urinaire derivaties
- Complicaties met urostomata
- De verpleging van urologische patiënten

Nefrologie pathologie
- Korte recapitulatie van de anatomie en de fysiologie van de nier
- Het klinisch en technisch onderzoek van de nierpatiënt
- Acute nierinsufficiëntie
- Chronische nierinsufficiëntie
- Nefrogene hypertensie
- Tubulo-interstitiële nefritis en urineweginfecties

Nefrologie verpleegkunde
- Acute nierinsufficiëntie
- Chronische nierinsufficiëntie
- Hemodialyse
- Toegangswegen tot de bloedbaan
- Peritoneale dialyse
- Niertransplantatie

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat de aangereikte informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi en PowerPoint voorstelling van de lessen

Studiekosten
0.04€ per pagina

Studiebegeleiding
Op aanvraag.

Onderwijsvormen
Doceren, leer- en onderwijsgesprekken, videomateriaal, powerpointpresentaties

Evaluatievorm
- Geïntegreerd examen Urologie pathologie (25%) + verpleegkunde (25%)
Schriftelijk examen

- Geïntegreerd examen Nefrologie pathologie (25%) + verpleegkunde (25%)
Schriftelijk examen

Voor de verpleegkundige vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Dr. J. Vandewynckele
Els Verstraete
Patricia Vanleerberghe