VERPLEEGKUNDE THEORIE - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 16.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Rik Coppens
Referentie GCVPKX02A14505
 
Trefwoorden
Interne, b600 heelkunde,

Doelstellingen
Dit OLOD is opgebouwd uit een partime interne en een partim heelkunde. Het vormt de theoretische basis voor de gespecialiseerde interne en heelkundige vaardigheden. Er wordt verder gebouwd op basisverpleegkunde en vaardigheden aangeboden in het eerste jaar verpleegkunde. Dit OLOD bevordert de integratie van kennisgebieden: anatomie, fysiologie, pathologie en verpleegkunde.

Leerinhoud
Interne: thematische opbouw: -infusie-en transfusietherapie -zorgen aan het urinair stelsel -zorgen aan het spijsverteringsstelsel -verpleegkundige aandachtspunten bij puncties -verpleegkundige aandachtspunten bij diabetes
Heelkunde: -wondleer: typologie wonden, wondverzorgingsmaterialen -pre-en postoperatieve verpleging m.i.v. verpleegdiagnoses, standaarden, verpleegproblemen en hun planning -meest voorkomende complicaties

Begincompetenties
Interne: basiskennis van anatomie + fysiologie
Heelkunde: idem

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties: De student bezit een grote verscheidenheid aan verpleekundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening. Beheerst de nodige achtergrondkennis met betrekking tot de zorgtechnieken.
Algemene competenties: De student is in staat informatie te verwerven en te verwerken: is in staat aangereikte informatie te reproduceren, in eigen woorden weer te geven, hoofd-en bijzaken te onderscheiden en zelfstandig verbanden te leggen tussen kennisgebieden.
De student levert een bijdrage aan de kwaliteit van de zorgverlening op microniveau: -heeft inzicht in de factoren die bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg. -kan kwaliteitsvolle zorg van niet-kwaliteitsvolle zorg onderscheiden, handelt volgens best-practice en kan kwaliteitsvolle zorg bewaken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Interne: syllabus te verkrijgen via cursusdienst
Heelkunde: idem


Studiekosten
Interne: +/- 3 Euro
Heelkunde: +/- 5 Euro

Studiebegeleiding
Op aanvraag van de student.

Onderwijsvormen
Interne: -hoorcolleges -leergesprek op basis van praktijkervaringen
Heelkunde: -hoorcolleges -leergesprek op basis van van praktijkervaringen -aanschouwend fotomateriaal

Evaluatievorm
Interne: 50% schriftelijk examen
Heelkunde: 50% schriftelijk examen
Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel wordt via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Rik Coppens
Bram Vlaeminck