KWALITEITSZORG EN MANAGEMENT - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marc Dhaeze
Referentie GCVPKX02A14503
 
Trefwoorden
beroepsuitoefening, beroepsaansprakelijkheid, ziekenhuisadministratie, burgerlijk recht, strafrecht, publiek recht, arbeidsrecht, kwaliteit s110 rechtswetenschappen – b685 ziekenhuiswetenschappen-en-beheer

Doelstellingen
Recht, wetgeving
Dit vak bouwt verder op het vak recht aangeboden in het eerste jaar verpleegkunde en is onontbeerlijk om inzicht te krijgen in het juridisch aspect van de zorgverlening.
Ziekenhuisadministratie en gezondheidseconomie
Ziekenhuisadministratie vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een professionele bachelor in de verpleegkunde.
Dit vak verhoudt zich horizontaal tot eerstelijnszorg en kwaliteitszorg en vertikaal tot gezondheidseconomie .
Gezondheidseconomie vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een professionele bachelor in de verpleegkunde.
Dit vak bouwt verder op de vakken eerstelijnszorg, kwaliteitszorg en ziekenhuisadministratie van het tweede jaar verpleegkunde.
Het vak is onontbeerlijk om inzicht te krijgen in het functioneren van het Belgisch gezondheidszorgsysteem.
Kwaliteitszorg
Dit vak is een eerste kennismaking met kwaliteitszorg en benadrukt het wezenlijk karakter van kwaliteitszorg op micro-, meso-, en macroniveau binnen de gezondheidszorg.
Dit vak verhoudt zich horizontaal tot ziekenhuisadministratie en vertikaal tot gezondheidseconomie.
Eerstelijnszorg
Dit vak bouwt verder op het vak sociale verpleegkunde in het eerste jaar en linkt zich aan ziekenhuisadministratie en gezondheidseconomie.


Leerinhoud
Recht, wetgeving: beroepsuitoefening en aansprakelijkheid
- Beroepsuitoefening in de gezondheidszorg
- Vormen van aansprakelijkheid
- Vereisten voor aansprakelijkheid
- Verdediging van aansprakelijkheid
- Verzekering
- Procedures
Ziekenhuisadministratie en gezondheidseconomie
- Organisatie van de curatieve gezondheidszorg in België
- Sanitaire economie van het ziekenhuis
- Evolutie van de ziekenhuispolitiek in België
- M.Z.G.
- Klinische paden
- basisprincipes van de gezondheidseconomie
- productie van gezondheid
- gezondheidszorgsystemen en marktmodellen in de gezondheidszorg
- consumptie van gezondheidszorg
- beheer van de uitgaven in de gezondheidszorg
- financiering van de Belgische gezondheidszorg
Kwaliteitszorg
- Criteria voor kwaliteit
- Kwaliteitstechnieken
- Praktijkprojecten
Eerstelijnszorg
- De organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg: opdracht, lokale samenwerking
- De echelonnering binnen de welzijnszorg/gezondheidszorg
- Eerstelijnsdiensten (oa OCMW, het CAW, tele-onthaal, palliatieve thuiszorg,…)
- Actuele thema's


Begincompetenties
Recht, wetgeving
Geen
Ziekenhuisadministratie en gezondheidseconomie
Minorkennis van de organisatie van de gezondheidszorg (cfr. eerste jaar).
Kwaliteitszorg
Geen
Eerstelijnszorg
Geen


Eindcompetenties
De student is in staat informatie te verwerven en te verwerken:
- is in staat aangereikte informatie te verwerken nl. informatie reproduceren, informatie in eigen woorden weergeven, hoofd en bijzaken onderscheiden en zelfstandig verbanden leggen tussen kennisgebieden.
De student is in staat om op microniveau organisatie- en managementgericht te denken en te werken:
- kan organisatiegericht denken en werken nl. kan verwoorden hoe een organisatie in elkaar zit en waar zich de verantwoordelijkheden situeren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Recht, wetgeving
-"Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen"; 5de editie; De Bauw e.a.; Kluwer; ISBN 90 5583 641 9 D 2000 2664 122;
-Zakboekje verpleegkunde en vroedkunde
Ziekenhuisadministratie en gezondheidseconomie
Syllabus te verkrijgen via cursusdienst
Kwaliteitszorg
Syllabus te verkrijgen via cursusdienst
Eerstelijnszorg
Syllabus te verkrijgen via cursusdienst.
Website raadplegen: http://www.mantelzorg.be/js/index.htm


Studiekosten
Recht, wetgeving:
beroepsuitoefening en aansprakelijkheid
"Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen" Kluwer: max. € 32,20
Ziekenhuisadministratie en gezondheidseconomie
€ 9
Kwaliteitszorg
€ 4
Eerstelijnszorg
€ 4


Studiebegeleiding
Steeds mogelijk op afspraak.

Onderwijsvormen
- Doceren
- Dialectische methode: leergesprek
- PowerPoint-presentatie
- Begeleide zelfstudie


Evaluatievorm
Schriftelijk examen.
Indien de student minstens 10 op 20 behaalt op één van vakken van het OLOD, kunnen de punten van dat vak worden overgedragen naar de tweede zittijd.

OP-leden
Stijn Martini
Marc Dhaeze
Gerda Verbeke
Bernard Derycke