WETENSCHAPPEN (1) - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 42.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 300.0
Studiepunten [E] 12
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Liesbet Cabooter
Referentie GCVPKX02A14502
 
Trefwoorden
Anatomie, fysiologie, microbiologie, virologie, parasitologie, voedingsleer, biologie, biofysica.

Doelstellingen
Anatomie
Verwerven van kennis en inzicht in de normale bouw en functie van het menselijk lichaam, hetgeen de basis is voor het fysiopathologisch redeneren in de geneeskunde Kennis en inzicht hebben in de bouw en het biologisch functioneren van het menselijk lichaam.
Met deze verworven kennis en inzichten in staat zijn een informatie brug te vormen tussen arts en patiënt.

Microbiologie
- Het opbouwen van een degelijke basiskennis op gebied van:
* bacteriologie
* virologie
* parasitologie
- Het leggen van verbanden tussen de theoretische microbiologie, infectieziekten, beroeps- en ziekenhuishygiëne, infectiepreventie en behandeling van microbiële infecties.
- Het verwerven van inzicht in de praktische toepassing van microbiologie voor de verpleegkundige: correcte afname van specimen, transport en bewaring van culturen, desinfectie, hygiëne.
De student moet het belang kennen van ziekenhuisinfecties en vervolgens verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelen t.o.v. de patiënt door maatregelen te kennen en te ondernemen om de transmissie van ziekenhuiskiemen in te perken.
- Courante ziektebeelden tengevolge van micro-organismen kunnen herkennen.

Voedingsleer
De invloed van de opname van voedingsstoffen op gezondheid staat centraal.
In een eerste deel wordt ingegaan op aspecten van voedselkeuze. Vervolgens wordt gefocust op de voedingsleer waarbinnen naast de rol van eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen ook antioxidanten en andere bioactieve stoffen aan bod komen. Het laatste deel behandelt de gewijzigde voedingsbehoeften tijdens een aantal specifieke levensfasen.
Dit vak vormt de basis om inzicht in de dieetleer te kunnen verwerven.

Biologie en biofysica
- Het opbouwen van een degelijk basiskennis over de toepassing van fysische en biologische wetten op het menselijk lichaam en zijn orgaansystemen
- Inzien hoe de biologische processen verlopen en hoe deze geïntegreerd zijn in de globale structuur en het globaal functioneren van het menselijk lichaamLeerinhoud
Anatomie
Thematische indeling
1. Cellen en weefsels
2. Het bewegingsstelsel
3. Het zenuwstelsel en zintuigen
4. Het cardiovasculair stelsel
5. Het endocrien stelsel
6. Het spijsverteringsstelsel
7. Het ademhalingsstelsel
8. Het excretiestelsel
9. Het voortplantingsstelsel
10.De huid

Biologie
- Biomoleculen
- De cel, haar structuren, de celdeling
- Weefsels: epitheelweefsel, bindweefsel, spierweefsel, het bloed
- Basisbegrippen van de genetica (eiwitsynthese, DNA replicatie, genetische variaties)
- Toepassing van de wetten van de fysica op het menselijk lichaam en zijn orgaansystemen

Voedingsleer
De leerstof is thematisch opgebouwd. Volgende thema's komen aan bod:
Voedselkeuze
- voedingspatronen
- voedselaanbod
- voedingsvoorlichting
Voedingsleer
- inleiding in de voedingsleer
- koolhydraten, voedingsvezels en alcohol
- vetten
- aminozuren en eiwitten
- energie en stofwisseling (incl. overgewicht)
- vitamines
- mineralen en water
- nieuwe ontwikkelingen in de voedingsleer
Voeding bij gezondheid
- voeding bij zwangerschap en lactatie
- voeding voor ouderen

Microbiologie
Na een inleiding over de indeling van de micro-organismen en hun specifieke bouw en eigenschappen, komen de belangrijkste micro-organismen systematisch aan bod. Bij elk micro-organisme wordt de veroorzaakte pathologie besproken en de specifieke taak van de verpleegkundige bij staalname, preventie of verzorging.


Begincompetenties
Voor dit opleidingsonderdeel zijn geen specifieke begincompetenties vereist.


Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren, heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

ALGEMENE COMPETENTIES
De professionele bachelor is in staat aangereikte informatie te verwerken.Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Anatomie
Eigen syllabus is beschikbaar via de cursusdienst van Hogent

Optioneel:
Beeldmateriaal:
- dia’s zijn elektronisch beschikbaar
- Acland’s DVD Atlas of human anatomy
- video’s: www.bioplek.org
Anatomische modellen
Aanbevolen handboeken, beschikbaar in de bibliotheek:
- Anatomie en fysiologie van de mens, 5de ed, Kirchmann, 2003, Elsevier Gezondheidszorg, ISBN 90-352-2431-0
- Inleiding in de anatomie/fysiologie van de mens, Grégoire, 1997, Spruyt, Van Mantgem & De Does BV, ISBN: 90-238-3691-7
- Introduction to the human body, Tortora, 2004, John Wiley, ISBN: 0-471-22279-8
- Anatomie & Physiology for speech, language and hearing, 3d ed., A.Seikel et al., 2005, ed: Thomson, Delmar Learning, ISBN:1-4018-2581-8
- Sesam atlas van de anatomie: Deel 1, bewegingsapparaat, Platzek en W. Platzer, SESAM/HB uitgevers, Baarn, 2006, ISBN: 90-5574-497-2
- Sesam atlas van de anatomie,: Deel 2, Inwendige organen, H. Fritsch & W. Kühnel, SESAM/HB uitgevers, Baarn, 2006, ISBN 90-5574-498-0
- Sesam atlas van de fysiologie, S. Silbernagl en A. Despopoulos, SESAM/HB uitgevers, Baarn, 2005, ISBN 90-5574-463-8
- Atlas of Human Anatomy, 4th edition, F.H.Netter, 2006
-Speech and Hearing Science Anatomy and Physiology, 4th ed Zemlin, 1998,. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon
- Principles of anatomy and physiology, G. Tortora, Wiley 2004, twelfth edition, 2009.

Biologie
Eigen syllabus is beschikbaar via de cursusdienst van Hogent
Optioneel:
Beeldmateriaal:
- dia’s zijn elektronisch beschikbaar
- video’s: www.bioplek.org
- Biologie voor het MLO, A. Bekers et al., Heron Reeks, Bohn Stafleu Van Loghum 2000.

Voedingsleer
- Handboek: STEGEMAN, N., Voeding bij gezondheid en ziekte. 5de druk, Groningen/Houten, Wolters-Noordhoff, 2007, 575 blz. (handboek zal ook voor “Dieetleer” gebruikt worden)
- Hand-outs PowerPoint (ter beschikking via de digitale leeromgeving Dokeos)

Microbiologie
- Eigen syllabus
- Transparanten met schema's en beelden van culturen en ziektetekenen
- Schoolbord (schema's, tekeningen, moeilijke termen)
- Presentaties
- Internet en elektronische leeromgeving


Studiekosten
Anatomie
Syllabus: € 5

Biologie
Syllabus: € 3

Voedingsleer
Handboek: 62 Euro

Microbiologie
Ongeveer 10 euro

De cursussen worden echter gratis aangeboden, indien aangemaakt door de centrale cursusdienst, voor studenten die zich inschrijven in het modeltraject.


Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen voor, tijdens en na de les.


Onderwijsvormen
Anatomie (Ancy Leroy)
Interactieve hoorcolleges, presentaties die elektronisch beschikbaar zijn, bordschema’s en tekeningen die samen worden opgebouwd. Begeleide zelfstudie.

Biologie (Liesbeth Cabooter)
Interactieve hoorcolleges, presentaties die elektronisch beschikbaar zijn, bordschema’s en tekeningen die samen worden opgebouwd. Begeleide zelfstudie.

Voedingsleer (Willem De Keyser)
Hoorcollege met PowerPoint presentaties
Doceermethode
Begeleide zelfstudie

Microbiologie (Isabel De Pauw)
- Hoorcolleges
- Onderwijsleergesprek
- Demonstraties
- Begeleide zelfstudieEvaluatievorm
Anatomie 60%
Schriftelijk examen
“waar/niet waar” vragen,
invuloefeningen,
aanvullen van tekeningen,
“korte antwoord” vragen.
De ganse leerinhoud wordt doorlopen.
Examenstof omvat: de met nota’s aangevulde syllabus.

Biologie 10%
Schriftelijk examen:
“waar/niet waar” vragen,
invuloefeningen,
aanvullen van tekeningen,
“korte antwoord” vragen.
De ganse leerinhoud wordt doorlopen.
Examenstof omvat: de met nota’s aangevulde syllabus.

Voedingsleer 10%
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.

Microbiologie 20%
Schriftelijk examen met open vragen

Studenten die op een afzonderlijk vak 10 op 20 behalen in eerste zittijd, zijn niet verplicht dit vak te hernemen in de 2de zittijd.OP-leden
Liesbeth CABOOTER
Willem DE KEYZER
Isabel DE PAUW
Ancy LEROY