ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: ziekenhuisverpleegkunde
Hoorcollege [A] 60.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? niet toegelaten
Onderwijstaal Nederlands
Titularis dr. DaniŽlle De Groote
Referentie GCVPKX01A00004
 
Trefwoorden
anatomie,fysiologie

Doelstellingen
De studie en de kennis van, het inzicht in de opbouw en werking van het normale menselijke lichaam is een noodzakelijke basis om de studie van de pathologie aan te vatten en te begrijpen, en is voor de verpleegkundige van belang om een optimale keuze en uitvoering van de therapie te bekomen, om de normale werking van het lichaam zo goed mogelijk te herstellen of te benaderen.

Leerinhoud
De cel, de opbouw van het menselijke lichaam, de weefsels, de huid, het hart en vaatstelsel, bloed en lymfestelsel, ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel, nieren en urinewegen worden bestudeerd. De leerstof is lineair gerangschikt.

Begincompetenties
Er zijn geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Inzicht hebben in het biologisch functioneren van de mens, op cellulair, weefsel-, orgaan-, en stelselniveau, zowel in verschillende stadia van het leven, als op scharniermomenten van het leven.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Leerboek: Inleiding tot de anatomie en fysiologie van de mens. Drs. Ludo Grégoire, uitg. Spruyt, Van Mantegem, De Does bv. SMD 1998. ISBN 90 238 3691 7

Didactisch materiaal: transparanten, anatomische modellen, anatomische atlassen, video's.

Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 80.0 EUR


Studiebegeleiding
monitoraat

Onderwijsvormen
Hoor- en werkcolleges

Evaluatievorm
Schriftelijk examen. De vragen zijn samengesteld uit open vragen, gesloten vragen, meerkeuzevragen, schetsen invullen.

OP-leden
Danielle De Groote