WETGEVING & ORGANISATIE GGZ - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lieve Hoeyberghs
Referentie GCVPKP03A00022
 
Trefwoorden
S130Burgerlijk-recht-personen,s130mensenrechten, b650psychiatrie,s213 sociale structuren, s214sociale veranderingen,b710 rehabilitatie

Doelstellingen
Dit vak biedt een overzicht van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg waardoor een stageterrein, een ziekenhuis, een instelling, een therapeutisch centrum of de toekomstige werkplek, kan geplaatst worden binnen het geheel van de organisatie van de GGZ.


Leerinhoud
- de historische ontwikkelingen van de psychiatrie in België
- ontstaan en werking van de belangrijkste zorgvernieuwende instellingen (crisisinterventie, beschut wonen, dagactiviteitencentra,
psychiatrische thuiszorg,...)
- ontstaan en werking van verenigingen in de psychiatrie (V.A.D., teleonthaal, Similes, zelfhulpgroepen, V.V.G.G.).
- actuele en toekomstige ontwikkelingen in de organisatie van de psychiatrie meerbepaald de zorgcircuits.

Begincompetenties
geen specifieke vereisten

Eindcompetenties
De professionele bachelor heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft kennis van structuur, organisatie en financiering van gezondheids-en welzijnszorg.

Algemene competenties
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat zelf informatie te verwerven en te verwerken:

De professionele bachelor beseft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met het beroep:
- heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg
- kent de impact van zijn eigen inbreng

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
syllabus via cursusdienst

Studiekosten
± € 4

Studiebegeleiding
studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
Hoorcollege, interactionele gesprekken, begeleid zelfstandig leren.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen

4-tal open vragen uit de kennisvragenlijst.
Verwacht wordt dat de student uitgebreid deze vragen zal beantwoorden.


OP-leden
Lieve Hoeyberghs