THERAPEUTISCHE STROMINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: psychiatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 16.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul Philips
Referentie GCVPKP03A00021
 
Trefwoorden
klinische psychologie, psychiatrie

Doelstellingen
De studenten verwerven kennis omtrent de verschillende therapeutische stromingen die hen in de mogelijkheid stellen om de verschillende referentiekaders die gebruikt worden in het werkveld te kunnen kaderen.

Leerinhoud
- Inleidend overzicht (effectiviteitsonderzoek, proliferatie)
- Psychoanalyse volgens Freud en Lacan
- Gedragstherapie
- Systeemtherapie
- Client-centered therapie
- Cognitieve therapie
- De eclectische beweging en de non-specifics approach


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het ethisch en existentieel aspect van de zorgverlening
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.
De professionele bachelor bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening.

Algemene competenties:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat aangereikte informatie te verwerven en te verwerken.

Optiespecifieke eindcompetenties
De student kent de verschillende referentiemodellen en kan vanuit deze modellen een professionele houding ontwikkelen die het beste aansluit op zijn/haar persoonlijke visie.
De student kan linken leggen tussen kennisgebieden tot op het niveau van herkennen van desbetreffende referentiekaders binnen de klinische setting.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
::Voor meer informatie, klik hier:: Syllabus via cursusdienst.

Studiekosten
ongeveer 3 euro

Studiebegeleiding
Studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
Doceren
Beeld- en videomateriaal
Onderwijsgesprek


Evaluatievorm
Schriftelijk examen

OP-leden
Paul Philips