PEDIATRISCHE PATHOLOGIE EN BEHANDELING 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: kinderverpleegkunde
Hoorcollege [A] 37.0
Werkcollege [B] 5.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els Cooreman
Referentie GCVPKK03A00013
 
Trefwoorden
B660 pediatrie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel focust voornamelijk op de heelkundige pathologie en de verpleegkundige aspecten.

Daarnaast gaat er ook specifieke aandacht naar de neuropathologie en de revalidatie van frequent voorkomende aangeboren en verworven
aandoeningen bij kinderen.

Vanuit dit inzicht moeten verpleegkundigen in staat zijn als volwaardige partners te fungeren in de verpleging, behandeling, opvolging en
ondersteuning van kinderen van voornoemde doelgroep.

Leerinhoud
Kinderchirurgie
Deel 1: algemene heelkunde, bijvoorbeeld infecties, drainages, verbandleer en traumatologie.
Deel 2: specifieke kinderchirurgie.

Heelkundige verpleging
Verpleging van kinderen na:
- neonatale chirurgie
- abdominale chirurgie
- urologische chirurgie
- plastische chirurgie
- orthopedische chirurgie
- NKO chirurgie
- neurochirurgie

Neurologie
Deel 1: een overzicht van de normale ontwikkeling van het zenuwstelsel
Deel 2: een overzicht van de meest voorkomende cerebrale problemen, de vroegtijdige detectie, de behandeling en aanpak.

Kinderrevalidatie
- Definïering en situering van de revalidatie binnen de pediatrie
- Aan de hand van enkele casussen inschatten van de zelfredzaamheid
- Werken rond communicatie en planning
- Bezoek aan revalidatiecentrum

Begincompetenties
Voor 2 van de 4 volgende opleidingsonderdelen, waarvan zeker pathologie en diagnostiek 1 of pathologie en diagnostiek 2, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC: ondersteunende wetenschappen, pathologie en diagnostiek 1, pathologie en diagnostiek 2 en bijzondere pathologie. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens.

Algemene competenties
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en verwerken:
- is in staat de aangereikte informatie te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabi

Studiekosten
Kosten syllabi
Kosten transport revalidatiecentrum

Studiebegeleiding
Op aanvraag

Onderwijsvormen
Doceren en leergesprekken zijn de meest voorkomende onderwijsvormen.

Evaluatievorm
Kinderchirurgie (30%)
Mondeling examen

Heelkundige Verpleging (30%)
Schriftelijk examen

Neurologie (20%)
Schriftelijk examen.

Revalidatie (20%)
Schriftelijk examen

Zaken die in de lessen en bezoeken vermeld worden, kunnen eveneens bevraagd worden.
Voor alle vakken van het opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Dr. Kerremans
E. Cooreman
M. Cocquit