PSYCHOGERIATRIE - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Mirko Petrovic
Referentie GCVPKG03A00027
 
Trefwoorden
Psychogeriatrie

Doelstellingen
Kunnen omgaan met bejaarden en inzicht hebben in de psychopathologie

Leerinhoud
Thematisch verloop:
1 acute verwardheid
2 delier
3 depressie
4 dementie
5 wanen
6 hallucinaties
7 angst
8 gedragsstoornissen

Begincompetenties
Voorkennis van algemene anatomie en fysiologie.

Eindcompetenties
Beroepsspeciefieke competenties
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

Algemene competentie
De professionele bachelor moet denk- en redeneervermogen bezitten om zijn opdracht professioneel te vervullen:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
"Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie” (redactie: M. Olde Rikkert, J. Flamaing, M. Petrovic, J. Schols, W. Hoefnagels, De Tijdstroom uitgeverij, Utrecht), de publicatie gepland voor september 2008

Studiekosten
nog nader te bepalen

Studiebegeleiding
Op vraag van de student.

Onderwijsvormen
nog nader te bepalen

Evaluatievorm
nog nader te bepalen

OP-leden
prof. Dr. M. Petrovic