MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG & BEJAARDENZORG - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anja Huion
Referentie GCVPKG03A00026
 
Trefwoorden
b670 gerontologie,s213 sociale structuren,s215 sociale problemen en welzijn,s261 ontwikkelingspsychologie,s274 methodologie van het wetenschappelijk onderzoek s 180-economie, b 680-volksgezondheid

Doelstellingen
Dit vak bouwt verder op de vakken geriatrische verpleegkunde en geriatrische pathologie van het tweede jaar verpleegkunde. Het vak is
essentieel om inzicht te krijgen in de gevolgen het verouderen op micro-, meso- en macroniveau.Leerinhoud
Emancipatie van de oudere
Onderzoek naar sociaal economische verschillen in gezondheid
Ouderen en technologie
Mantelzorg
Sociale isolatie en zorgmijding
Risicoacceptatie en vrijheidsbeperking
Ouderen met niet westerse achtergrondBegincompetenties
kennis met betrekking tot de organisatie van de bejaardenzorgEindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES:

Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens (niveau 2) en heeft inzicht in de
verschillende fasen en scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan (niveau 2).

ALGEMENE COMPETENTIES:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat op microniveau organisatie- en managementgericht te denken en te werken:
- kan verwoorden hoe een organisatie in elkaar zit en waar zich de verantwoordelijkheden situeren
- houdt rekening met beleidsmatige aspecten bij de organisatie van het werk.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen, Salentijn, C., Schuurmans, M., van der Kruk (red), Den Haag : Lemma, 2007. 433 p. (ISBN 9789059314597 )
Handouts op dokeos

Studiekosten
49.50€ .Dit boek worden ook gebruikt voor de vakken geriatrische methodiek 1 en 2, Ethiek, Verpleegkundige vaardigheden, Therapeutische vaardigheden en PsychologieStudiebegeleiding
Op vraag van de studentOnderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken. Interviews, bibliotheekbezoek, documentatie- en situatieschetsen, literatuurfragmenten en video.Evaluatievorm
Schriftelijk examenOP-leden
Anja Huion