THERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricia Colman
Referentie GCVPKG03A00024
 
Trefwoorden
dementie, multidisciplinariteit, verstandelijke handicap, meetinstrumenten

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 3 partims:
- een partim therapeutische vaardigheden m.b.t. ouderen met een (verstandelijke) handicap (partim 1)
- een partim therapeutische vaardigheden toegespitst op demente personen (partim 2)
- een partim meetschalen (partim3)

Leerinhoud
Partim 1
- ouderen met een (verstandelijke) handicap
- ouderen met dementie
- levensboek
- snoezelen
- liaison verpleegkundige

Partim 2
- algemene uitgangspunten en tips bij het omgaan met demente personen
- ROT
- Validation
- belevingsgericht werken
- snoezelen
- ADL - PDL
- reminiscentie
Partim 3
Meetschalen binnen domein van geriatrisch assessment

Begincompetenties
- inzicht hebben in de meest voorkomende vormen van dementie
- inzicht hebben in de symptomen van dementie
- inzicht hebben in de ontwikkelingspsychologie van E. Erikson


Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De professionele bachelor verpleegkunde bezit een grote verscheidenheid aan verpleegkundige vaardigheden en kan deze toepassen met het oog op een optimale zorgverlening:
- kan explorerende, diagnostische en therapeutische interventies toepassen.
ALGEMENE COMPETENTIES
De professionele bachelor moet denk- en redeneervermogen bezitten om zijn opdracht professioneel te vervullen:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Partim 1
Boek reeds aangekocht voor methodiek 1 en 2
Partim2
Syllabus + artikels
Partim 3
Syllabus

Studiekosten
Partim 1
Kosten boek (nodig voor verschillende olods)
Partim 2
± € 2,00
Partim 3
± € 2,00

Studiebegeleiding
mogelijkheid tot het stellen van vragen via e-mail / aansluitend bij les

Onderwijsvormen
Partim 1
Leer- en onderwijsgesprekken, bibliotheek, literatuurfragmenten, situatieschetsen
Partim 2
docerend met interactie
documentatie, cases, video
Partim 3
Leer- en onderwijsgesprekken, bibliotheek, literatuurfragmenten, situatieschetsen

Evaluatievorm
Partim 1 + Partim 2 50%
Schriftelijk examen
Partim 3 50%
Paper: bespreking van een meetschaal 50%
schriftelijk examen 50%

OP-leden
Nico De Witte Patricia Colman