MEDISCHE & ACUTE GERIATRISCHE PATHOLOGIE - BRUGOPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van +10 jaar beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), tweejarig brugprogramma op basis van +2 jr beroepservaring - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (brug), eenjarig brugprogramma op basis van portfolio - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde (sov), extra afstudeerrichting via avondonderwijs - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 14.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anja Velghe
Referentie GCVPKG03A00020
 
Trefwoorden
b670-gerontologie

Doelstellingen
Voor de verpleegkundige is een uitdiepende theoretische kennis van de geriatrische ziekteleer noodzakelijk. De theoretische kennis moet bijdragen tot beter verpleegkundig nadenken en handelen.

Leerinhoud
1 TIA en CVA
2 Parkinson
3 Pathologie thematisch gerangschikt
Cardio-vasculair
Pulmonair
Gastro Intestinaal
Locomotoriek
4 Immunologie
5 Farmacologie en intoxicaties
6 Vaccinaties

Begincompetenties
Voorkennis van anatomie, fysiologie, biologie en algemene microbiologie.

Eindcompetenties
Beroepsspeciefieke competenties:
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

Algemene competentie:
De professionele bachelor moet denk- en redeneervermogen bezitten om zijn opdracht professioneel te vervullen:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Probleemgeorienteerd denken in de geriatrie” (redactie: M. Olde Rikkert, J. Flamaing, M. Petrovic, J. Schols, W. Hoefnagels, De Tijdstroom uitgeverij, Utrecht).

Studiekosten
Nog nader te bepalen

Studiebegeleiding
Nog nader te bepalen

Onderwijsvormen
Doceren, begeleide zelfstudie.

Evaluatievorm
Schriftelijk

OP-leden
dr A Velghe