VERPLEEGKUNDIGE VAARDIGHEDEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 40.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricia Vanleerberghe
Referentie GCVPKG03A00017
 
Trefwoorden
crisisinterventies, assessment

Doelstellingen
De studenten moeten in staat zijn de aangeleerde verpleegkundige vaardigheden uit te voeren, aangepast aan de geriatrische patiënt en zijn situatie.

Leerinhoud
Geriatrische verpleegkunde m.i.v. crisisinterventies
Huid: skintears en scabies
Mondzorg
Canulezorg
Perifeer infuus en bloedafname
Lijktooi
Functionele beperkingen: vallen, incontinentie, obstipatie, immobiliteit en zintuigen
Somatische aandoeningen met inbegrip van neuro- en nefrologie
Complicaties bij ziekenhuisopname
Crisisinterventies
Voeding bij ouderen

Praktijk relationeel werk
ouder worden en ziek zijn
omgaan met anderen
methodisch werken in omgaan met ouderen
angstig en dwangmatig gedrag
achterdocht
wanen
psychosen
schizofrenie
depressie
suicide
omgaan met overige gedragsproblemen
klaaggedrag
agressie
depressief gedrag

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige vaardigheden, stage 2 en stage 3 moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.Eindcompetenties
Beroepsspecifieke competenties
Geriatrische verpleging m.i.v. crisisinterventies

De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens (niveau 3: kan integreren).

Praktijk relationeel werk
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens (niveau 3: kan integreren).

Algemene competentie
De professionele bachelor moet denk- en redeneervermogen bezitten om zijn opdracht professioneel te vervullen:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden.
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Geriatrische verpleging m.i.v. crisisinterventies
syllabus

Praktijk relationeel werk
Drewel, A. , Haselhof, T. Methodisch begeleiden van ouderen met gedragsproblemen Maarssen, Elsevier gezondheidszorg 2002 218 p. (ISBN9035219988)

Studiekosten
Geriatrische verpleging m.i.v. crisisinterventies: ± € 7,00
Praktijk relationeel werk: boek ± € 29,95

Studiebegeleiding
Op aanvraag.

Onderwijsvormen
Geriatrische verpleging m.i.v. crisisinterventies
Leer- en onderwijsgesprekken, demonstratie en simulatie, zelfstudie en skills, bezoeken
Video, transparanten, documentatie, oefenpoppen

Praktijk relationeel werk
Leer- en onderwijsgesprekken
Demonstratie en simulatie
Individuele inoefening met bijsturing
Gevallenstudies
Literatuurfragmenten
Video en rollenspel

Evaluatievorm
Geriatrische verpleging m.i.v. crisisinterventies (50%)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Praktijk relationeel werk (50%)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

OP-leden
Anja Huion
Patricia Van Leerberghe