GESPECIALISEERDE GERIATRISCHE PATHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Han Martens
Referentie GCVPKG03A00015
 
Trefwoorden
b670-gerontologie

Doelstellingen
Voor de verpleegkundige is, samen met het beheersen van de verpleegkundige technieken, een uitdiepende theoretische kennis van de geriatrische ziekteleer noodzakelijk om deze technieken met inzicht te kunnen toepassen. De theoretische kennis moet bijdragen tot beter verpleegkundig nadenken en handelen.

Leerinhoud
De leerinhoud is thematisch gerangschikt
- dermatologie
- oftalmologie
- ORL
- urologie
- osteoporose
- pijn, vallen, vermoeidheid, verslikken, dehydratatie, obesitas, ongevallen, locomotoriek

Begincompetenties
Voorkennis van anatomie, fysiologie, biologie en algemene microbiologie.

Eindcompetenties
Beroepsspeciefieke competenties:
De professionele bachelor is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en dysfunctioneren van de mens.

Algemene competentie:
De professionele bachelor moet denk- en redeneervermogen bezitten om zijn opdracht professioneel te vervullen:
- kan linken leggen tussen kennisgebieden
De professionele bachelor is in staat informatie te verwerven en te verwerken

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
nog nader te bepalen

Studiekosten
nog nader te bepalen

Studiebegeleiding
Mogelijkheid tot vragen stellen voor, na en tijdens de les.

Onderwijsvormen
Interactieve hoorcolleges

Evaluatievorm
nog nader te bepalen

OP-leden
dr. Martens