MENS EN MAATSCHAPPIJ
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marc Dhaeze
Referentie GCVPKG03A00013
 
Trefwoorden
b670 gerontologie,s213 sociale structuren,s215 sociale problemen en welzijn,s261 ontwikkelingspsychologie,s274 methodologie van het wetenschappelijk onderzoek s 180-economie, b 680-volksgezondheid

Doelstellingen
Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg.
Dit vak bouwt verder op de vakken geriatrische verpleegkunde en geriatrische pathologie van het tweede jaar verpleegkunde. Het vak is
essentieel om inzicht te krijgen in de gevolgen het verouderen op micro-, meso- en macroniveau.

Gezondheidseconomie
Gezondheidseconomie vormt een belangrijke invulling binnen de algemene opleiding en vorming van een professionele bachelor in de
verpleegkunde. Dit vak bouwt verder op de vakken eerstelijnszorg, kwaliteitszorg en ziekenhuisadministratie van het tweede jaar
verpleegkunde. Het vak is onontbeerlijk om inzicht te krijgen in het functioneren van het Belgisch gezondheidszorgsysteem.

Leerinhoud
Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg
Emancipatie van de oudere
Onderzoek naar sociaal economische verschillen in gezondheid
Ouderen en technologie
Mantelzorg
Sociale isolatie en zorgmijding
Risicoacceptatie en vrijheidsbeperking
Ouderen met niet westerse achtergrond


Gezondheidseconomie
- basisprincipes van de gezondheidseconomie
- productie van gezondheid
- gezondheidszorgsystemen en marktmodellen in de gezondheidszorg
- consumptie van gezondheidszorg
- beheer van de uitgaven in de gezondheidszorg
- financiering van de gezondheidszorg
- basisprincipes van de economische evaluatie

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen psycho-sociale wetenschappen en kwaliteitszorg en management, moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Gezondheidseconomie
minorkennis van de organisatie en financiering van de gezondheidszorg

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES:

Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens (niveau 2) en heeft inzicht in de
verschillende fasen en scharniermomenten van het leven en kan hier constructief mee omgaan (niveau 2).

Gezondheidseconomie:
De student heeft een eigen visie op het beroep:
- heeft kennis van structuur, organisatie en financiering van gezondheids- en welzijnszorg.

ALGEMENE COMPETENTIES:
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat op microniveau organisatie- en managementgericht te denken en te werken:
- kan verwoorden hoe een organisatie in elkaar zit en waar zich de verantwoordelijkheden situeren
- houdt rekening met beleidsmatige aspecten bij de organisatie van het werk.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg
Voor Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg worden hoofdstukken gebruikt uit volgende werken:Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen, Salentijn, C., Schuurmans, M., van der Kruk (red), Den Haag : Lemma, 2007. 433 p. (ISBN 9789059314597 ) prijs 49.50€

Gezondheidseconomie
Syllabus

Studiekosten
Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg
49.50€ .Dit boek worden ook gebruikt voor de vakken geriatrische methodiek 1 en 2, Ethiek, Verpleegkundige vaardigheden, Therapeutische vaardigheden en Psychologie

Gezondheidseconomie
Syllabus 0.03€/p

Studiebegeleiding
Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg
Op vraag van de student

Gezondheidseconomie
studievoortgangsgesprekken

Onderwijsvormen
Maatschappelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg
Leer- en onderwijsgesprekken. Interviews, bibliotheekbezoek, documentatie- en situatieschetsen, literatuurfragmenten en video.

Gezondheidseconomie
- doceermethode
- dialectische methode: leergesprek
- PowerPoint-presentatie

Evaluatievorm
Maatschappelijke gezondheidszorg & bejaardenzorg (50 %)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Gezondheidseconomie (50 %)
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.

Studenten die op één van de afzonderlijke vakken minimum 10/20 halen in 1e zit zijn niet verplicht die opnieuw te doen in 2e examenzittijd.

Voor dit opleidingsonderdeel worden via leergesprekken verschillende beroepsattituden ontwikkeld, vandaar dat een examencontract niet mogelijk is.

OP-leden
Anja Huion
Marc Dhaeze