GERIATRISCHE METHODIEK 2
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 15.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nico De Witte
Referentie GCVPKG03A00012
 
Trefwoorden
b670 gerontologie,s213 sociale structuren,s215 sociale problemen en welzijn

Doelstellingen
Geriatrische methodiek 2
Voor geriatrische verpleegkundigen vormt het opleidingsonderdeel geriatrische methodiek een belangrijke basis. In dit onderdeel wordt de oudere “zorgvrager” gezien in een brede maatschappelijke context.

Leerinhoud
Psychologische studie ouder worden
Ouder wordende mens
Tijdsbeleving
Eenzaamheid
Succesvol en constructief ouder worden
Ontwikkelingstaken
Meetschalen
Maatschappelijke en politieke participatie
Belevingsgerichte visie op ouderenzorg
Zorg voor ouderen
Attitude van verpleegkundigen en de autonomie van ouderen en cure care

Begincompetenties
Voor de opleidingsonderdelen verpleegkundige theorie en bijzondere verpleegkunde moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Zie ook volgtijdelijkheidstabel.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens
- heeft inzicht in de verschillende fasen en scharniermomenten van het leven.

ALGEMENE COMPETENTIES
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren.
De professionele bachelor is in staat om informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Voor geriatrische methodiek 2 worden hoofdstukken gebruikt uit volgende werken:
Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen, Salentijn, C., Schuurmans, M., van der Kruk (red), Den Haag : Lemma, 2007. 433 p. (ISBN 9789059314597 ) prijs 49.50€
Als de schaduwen langer worden. , Marcoen, A., grommen, R., Van Ranst, N. (red), Leuven : Lannoo, 2006. 456 p. (ISBN 9789020967197) prijs 34.95€

Studiekosten
84,45€ .
Deze boeken worden ook gebruikt voor de vakken geriatrische methodiek 1, Ethiek, Verpleegkundige vaardigheden, Therapeutische vaardigheden en Psychologie.

Studiebegeleiding
Op vraag van de student.

Onderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken. Interviews, bibliotheekbezoek, documentatie- en situatieschetsen, literatuurfragmenten en video.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen. Elk leerstofonderdeel kan bevraagd worden.


OP-leden
Anja Huion
Nico De Witte