GERIATRISCHE METHODIEK 1
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de verpleegkunde - afstudeerrichting: geriatrische verpleegkunde
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 10.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anja Huion
Referentie GCVPKG03A00011
 
Trefwoorden
b670 gerontologie,s213 sociale structuren,s215 sociale problemen en welzijn

Doelstellingen
Geriatrische methodiek
Voor geriatrische verpleegkundigen vormt het opleidingsonderdeel geriatrische methodiek een belangrijke basis. In dit onderdeel wordt de oudere “zorgvrager” gezien in een brede maatschappelijke context.

Leerinhoud
Inleiding
Demografie
Gerontologische principes
Visie op ouder worden
Partnerrelatie intimiteiten seksualiteit
Ouderen, kinderen, broers en zussen
Vriendschap op later leeftijd
Belangrijke levensgebeurtenissen
Opnameproces uit brug
Vrije tijd
Levensloop vanuit biologisch perspectief (enkel eerste stukje)
Geriatrische en kwetsbare oudere

Begincompetenties
Tweede studiejaar verpleegkunde.

Eindcompetenties
BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
De professionele bachelor verpleegkunde is in staat te handelen vanuit inzicht in het menselijk (dis)functioneren:
- heeft inzicht in het psychisch, sociaal en biologisch functioneren en disfunctioneren van de mens
- heeft inzicht in de verschillende fasen en scharniermomenten van het leven.

ALGEMENE COMPETENTIES
De professionele bachelor verpleegkunde bezit denk- en redeneervermogen om zijn opdracht op een professionele wijze te kunnen uitvoeren.
De professionele bachelor is in staat om informatie te verwerven en verwerken.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Voor geriatrische methodiek 1 worden hoofdstukken gebruikt uit volgende werken:
Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen, Salentijn, C., Schuurmans, M., van der Kruk (red), Den Haag : Lemma, 2007. 433 p. (ISBN 9789059314597 ) prijs 49.50€
Als de schaduwen langer worden. , Marcoen, A., grommen, R., Van Ranst, N. (red), Leuven : Lannoo, 2006. 456 p. (ISBN 9789020967197) prijs 34.95€

Studiekosten
84,45€ .
Deze boeken worden ook gebruikt voor de vakken geriatrische methodiek 2, Ethiek, Verpleegkundige vaardigheden, Therapeutische vaardigheden en Psychologie.

Studiebegeleiding
De syllabus is in wezen een zelfstudiepakket waarbij uitgelegd wordt hoe de student zelfstandig de leerstof kan verwerven en welke hulpmiddelen hem/haar ter beschikking staan om dit met een zo groot mogelijke kans op succes te realiseren.

Onderwijsvormen
Leer- en onderwijsgesprekken. Interviews, bibliotheekbezoek, documentatie- en situatieschetsen, literatuurfragmenten en video.

Evaluatievorm
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. Elk leerstofonderdeel kan bevraagd worden.

OP-leden
Nico De Witte
Anja Huion