OPLEIDINGSONDERDEEL BUITEN DE OPLEIDING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Mia Verschraegen
Referentie GCVKDK03K00005
 
Trefwoorden
b420 voeding

Doelstellingen
Opleidingsonderdeel buiten de opleiding behoort tot het aanbod binnen het opleidingsonderdeel keuzevak.

Het betreft een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten dat aansluit bij de professionele ontwikkeling, in een andere departementaal aangeboden opleiding, in een ander departement of andere onderwijsinstelling.

Bij aanvang van het academiejaar maakt de student zijn gemotiveerde, schriftelijke keuze over aan de opleidingscommissie, die desbetreffend de goedkeuring verleent. De student formuleert tevens zijn persoonlijke leerroute en doelstellingen.

Leerinhoud
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Begincompetenties
Het niveau van het opleidingsonderdeel is ‘gespecialiseerd’. Bijgevolg kan dit opleidingsonderdeel enkel in een individueel traject opgenomen worden na goedkeuring door de opleidingscommissie die de begincompetenties van de student zal evalueren op basis van een door hem/haar ingediend dossier.

Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Studiekosten
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Studiebegeleiding
Na afspraak met titularis van het gekozen opleidingsonderdeel.

Onderwijsvormen
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

Evaluatievorm
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel.

OP-leden
Zie studiefiche van het betreffende opleidingsonderdeel.