STUDIUM GENERALE
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract? toegankelijk
Onderwijstaal Nederlands
Titularis David Van Bunder
Referentie GCVKDK03K00001
 
Trefwoorden
b420-voeding

Doelstellingen
Studium Generale behoort tot het aanbod binnen het opleidingsonderdeel keuzevak.

Studium Generale van de Hogeschool Gent betreft een informatief pakket actuele kennisoverdracht vanuit een interdisciplinaire benadering. Hierbij staat problematisering en kritische bevraging van actuele kennisgebieden in brede zin voorop.
Zie website: http://www.hogent.be/studiumgenerale.

Leerinhoud
Zie website: http://www.hogent.be/studiumgenerale.

Begincompetenties
Het niveau van het opleidingsonderdeel is ‘gespecialiseerd’. Bijgevolg kan dit opleidingsonderdeel enkel in een individueel traject opgenomen worden na goedkeuring door de opleidingscommissie die de begincompetenties van de student zal evalueren op basis van een door hem/haar ingediend dossier.

Zie website: http://www.hogent.be/studiumgenerale.

Eindcompetenties
Zie website: http://www.hogent.be/studiumgenerale.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Zie website: http://www.hogent.be/studiumgenerale.

Studiekosten
Zie website: http://www.hogent.be/studiumgenerale.

Studiebegeleiding
Contact opnemen met David Van Bunder

Onderwijsvormen
Zie website: http://www.hogent.be/studiumgenerale.

Evaluatievorm
Zie website: http://www.hogent.be/studiumgenerale.

OP-leden
David VAN BUNDER