TOEGEPASTE DIEETLEER 1
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de voedings- en dieetkunde
Hoorcollege [A] 36.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Creditcontract? toelating nodig
Examencontract? toelating nodig
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Debbie Devenyn
Referentie GCVKDK02A00021
 
Trefwoorden
b420-voeding, b530-cardiovasculair systeem, b480-endocrinologie, b550-gastro-enterologie, b560-nefrologie, b660-pediatrie, t430-levensmiddelentechnologie, b680-volksgezondheid

Doelstellingen
Het wettelijk omschreven leerprogramma betreffende de erkenning van de beroepstitel “diëtist”, omvat een theoretische en praktische opleiding in de diëtetiek (KB 19 februari 1997).
Toegepaste dieetleer is een fundamenteel opleidingsonderdeel binnen de opleiding Voedings- en dieetkunde. Dit opleidingsonderdeel moet de student voorbereiden op de uitoefening van het paramedisch beroep diëtist, wiens hoofdactiviteit erin bestaat de patiënt over zijn dieet te adviseren, volgens professionele procedures.

In het jaarprogramma staat dit opleidingsonderdeel direct in verband met biochemie, pathologie, pediatrische pathologie en dieetleer, voedingsleer, diëtetische keukentechnologie 1 en 2 en voedingsmiddelen voor bijzondere voeding.

Leerinhoud
Trefwoorden: natriumbeperkte dieetadviezen, advies bij pathologieën van het maagdarmstelsel, leverlijden, pancreaslijden, diagnostische en proefdiëten, …
Inhoud cursus: inleiding, natriumbeperkt dieet, dieet met verwerking van semisynthetische vetten, energieverrijkt en eiwitverrijkt dieet, dieet bij pancreaslijden, dieet bij leverlijden, diagnostische en proefdiëten, voedingsvoorschriften bij constipatie, dieet bij ‘gastro-oesophageal reflux disease’, dieet bij hernia diafragmatica, malabsorptie, orale rehydratatie, peuterdiarree, voedingsvezelarm dieet, dieet bij diverticulair lijden, lactosearm en lactosevrij dieet, galactosevrij dieet

Begincompetenties
Leerinhoud van Levensmiddelenleer m.i.v. technologie 1 en 2, Anatomie, fysiologie, fysiologie van de voeding, Toegepaste voedingsleer 1. Voor deze opleidingsonderdelen moet de student een credit behaald hebben, gedelibereerd zijn of een vrijstelling bekomen hebben op basis van EVK of EVC. Dit opleidingsonderdeel moet samen opgenomen worden met de opleidingsonderdelen Voedingsleer en Pathologie of na het behalen van de credits van deze opleidingsonderdelen.
Zie het volgtijdelijkheidsoverzicht van de opleiding.

Eindcompetenties
Dit opleidingsonderdeel draagt bij aan de ontwikkeling van volgende competenties:

Beroepsspecifieke competenties

1. Zelfstandig en/of in multidisciplinair dienstverband een kwaliteitsvolle voedings-en/of dieetbehandeling uit te voeren volgens vigerende beroeps-en gezondheidsstandaarden en op methodische wijze:
- kennen, kunnen uitleggen en toepassen van "gangbare" dieettherapieën, dieetconsensussen, dieetbehandelingsprotocollen;
- inzicht verwerven in de onderlinge relaties tussen bepaalde ziekten en diëten;
- kunnen motiveren omtrent de noodzaak van opvolgen van dieetrichtlijnen;
- gemotiveerd kiezen van een dieetbehandeling voor diverse ziektebeelden (en fasen) en dit voor specifieke situaties;
- kennen en gemotiveerd kunnen duiden van: aangewezen en te mijden voedingsmiddelen, bereidingswijzen en eventueel noodzakelijke dieetvoedingsmiddelen en voedingsmiddelen voor bijzondere voeding;
- kennen, toepassen en opstellen van equivalentielijsten

2. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aanbevelingen op het gebied van voeding te vertalen in praktische adviezen naar consumenten / patiënten en beroepsgroepen die zich met voeding en/of gezondheid bezighouden

Algemene competenties

1. Het vermogen tot kritische reflectie: het aannemen van een kritische houding t.a.v. het gerealiseerde dieetadvies
2. Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen: ideeën op een doordachte en gestructureerde manier, zowel schriftelijk als mondeling, overbrengen naar anderen

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- syllabus en aanvullingen o.v.v. nota's door de student genomen tijdens de hoorcolleges
- dieetlijsten van het Centrum voor Voedings- en dieetadvies - U.Z. Gent
- voedings- en dieetinterventieprotocollen/dieetlijsten


Studiekosten
Geraamde totaalprijs: 9.0 EUR
Syllabus Toegepaste dieetleer 1: (€ 0,03 / cursusblad x ± 300 p.)= € ± 9


Studiebegeleiding
op afspraak

Onderwijsvormen
doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie, autonome activiteiten

Evaluatievorm
schriftelijk examen met hoofdzakelijk open vragen
tweede zittijd is mogelijk

OP-leden
Debbie DEVENYN